Prolarv SE

Prolarv SE

ProlarvSE, litrede 50 gram Pyriproxyfen içerir.

Yeni teknoloji sulu süspo emülsiyon formülasyon tipinde yeni, etkili, ekolojik ve ekonomik, larvasittir.

Prolarv SE, sivrisinek ve karasinek Larvalarına karşı etkili olup, pupa ölümleri şeklinde gerçekleşir.

Pyriproxyfen bir Gençlik Hormonu Analoğu (Juvenil Hormon Analog-JHA) olup, zararlının genç döneminde (Larva dönemi) yüksek seviyede bulunan ve erginleşmeye doğru azalan gençlik hormonunun yerine geçerek bu hormonu taklit eder. Böylece erginleşmeye giden süreç uzayarak pupa evresinde ilgili hormon sıfırlanmadığı için ergin çıkışı olmaz. Uygulama larva evresinde yapılır ve larval evreler tamamlandıktan sonra zararlı pupa evresinde ölür. Uygulamadan 8-14 gün sonra pupa ölümlerinin görülmesi ile ürün etkinliği gerçekleşmiş olur.

Larval dönemde etkilenen larvanın pupa evresinde ölmesinin yanında diğer IGR ürünlerde olduğu gibi dişinin bırakmış olduğu yumurtaların Prolarv SE ile temasından sonra yumurtadan larva çıkışı da engellenmektedir.

Formülasyon Farkı

Prolarv SE, klasik formülasyon tiplerinin aksine uygulayıcıya ve çevreye güvenli bir şekilde formüle edilmiştir. Prolarv SE içerisine hapsedilen ve yavaş salınımla serbest kalan aktif madde diğer formülasyonla ra oranla daha geç buharlaşır. Bu sayede Prolarv SE, daha uzun süreli ve daha etkin bir larva kontrolü yapılmasına imkan sunar.

Prolarv SE, karasinek larva kontrolünde de sıra dışı üstünlük sağlar. Karasinek larvaları organik atıkların yüzeyden içeriye doğru 8-10 cm alt katmanında bulunur. Prolarv SE, uygulama ile birlikte hızla organik atık alt katmanlarına doğru dikey olarak ilerler ve larva teması hızlıca sağlanmış olur.

Prolarv SE, diğer formülasyonlardan daha kolay, daha hızlı ve kayıpsız bir şekilde larvaların bulunduğu bölgeye ulaşır.

Doz, Gözlem, Sonuç

 • Yeterli doz uygulayınız.
 • Larva döneminde ölüm beklemeyiniz.
 • Uygulama alanından numune alınız.
 • Pupa döneminde ölümleri (uygulamadan 4-8 gün sonra) takip ediniz. -Pupa döneminde ölüm görmediğiniz durumlarda üreticiye başvurunuz.

Sivrisineklerin Yasam Gücü

Sivrisinekler yılda 5-10 döl verirler. Türüne göre değişmekle birlikte bir sivrisinek dişisi, bir defada, 200-300 yumurta bırakabilir. Yumurtaların açılması 1-2 gün sürer yumurtadan larva sonuna kadar olan periyot 7-15 gün arasındadır. Sivrisineklerin yumurta-larva-pupa evreleri sucul ortamlarda, ergin evreleri ise karasal ortamlarda bulunurlar.

Tabloda, her nesilde %50 kayıp verildiği varsayılarak bir sezonda bir çift sivrisinekten oluşacak birey sayısı hesaplanmıştır.

Nesiller Birey Sayısı Ölüm Oranı Yaşayan Erkekler Isıran Dişiler
Kıştan kalan dişi 1 = = =
1° gen 200 100 50 50
2° gen 10.000 5.000 2.500 2.500
3° gen 500.000 250.000 125.000 125.000
4° gen 25.000.000 12.500.000 6.500.000 6.500.000
5° gen 1.300.000.000 650.000.000 325.000.000 325.000.000
6° gen 65.000.000.000 32.500.000.000 16.250.000.000 16.250.000.000

Karasinekler

ProlarvSE ile çöp konteynerleri, çöplükler, gübrelikler ve diğer karasinek üremesine elverişli organik atıkların ilaçlanması, karasinek kontrolünde başarıyı arttıracaktır. Çöp konteynerlerindeki çöpün günlük alınmasına rağmen, konteynerlerin dip kısmındaki birkaç santimet­relik balçık/çamurumsu tabakada binlerce karasinek larvası bulunmaktadır.

Bundan dolayı konteynerin dip kısmına ulaşacak şekilde yapılan Prolarv SE uygulaması hedef alanındaki karasinek problemini sonlandıracaktır.

Karasineğin Yaşam Gücü

Hayat çemberlerinin tamamlanmasında sıcaklık faktörü önemli rol oynar.

°c 16 18 20 25 30 35
GÜN 44 27 20 16 10 7

Uygun çevre koşullarında; bir dişi karasinekten 5 hafta içinde 76 milyar karasinek meydana gelir. Larvalar 12°C - 47°C arasında gelişir.

KULLANIM TALİMATI

Zararlı Türü Uygulama Alanı ve Şekli Sulandırma

Oranı

Uygulama

Miktarı

Uygulama

Dozu

Sivrisinek Sivrisinek Üreme alanları 1 Lt Ürün + 50 Lt 10 g a.i./ha
Larvası Sprey 249 Lt Su Karışım/ha
Karasinek

Larvası

Karasinek Üreme alanları Sprey 1 Lt Ürün +

999 Lt Su

1 Lt

Karışı m/m2

0.05 g a.i./ha
Kronomid

Larvası

Kronomid Üreme alanları Sprey 1 Lt Ürün +

249 Lt Su

50 Lt

Karışım/ha

10 g a.i./ha

Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Karasinek uygulama alanlarında metrekareye en az 1 litre karışım uygulanmalıdır. Karasinek larvaları gübreliğin yüzeyinden en az 8-10 cm altında olup, Prolarv SE’yi bu alana ulaştırdığınızdan emin olunuz.
 • Sivrisinek larva kontrolünde, hedef sucul alanının yüzeyine karışımdan homojen bir şekilde spreyleme yapılmalıdır.
 • Prolarv SE uygulandıktan sonra larva ölümü beklemeyiniz. Ürünün etki mekanizması gereği, ölümler pupa evresinde görülür. Bu etki uygulamadan 8-14 gün sonra etkisini gösterir.

Kullanırken ve Depolanırken dikkat Edilecek Hususlar

 • Direkt güneş ışığından uzak tutunuz.
 • Yiyecek,içecek ve hayvan yemlerinden uzaktutunuz.
 • Çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzakta °2512’de saklayınız.
 • Kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru,serin ve iyi havalandırılan yerlerde saklayınız.

 

TOP
× Bize Yazın